Termeni si conditii

CONDITII GENERALE

Editura LUMINIS, inmatriculata la Biblioteca Nationala a Romaniei, Centrul National ISBN sub nr. 1115 la data de 22.09.2010, cu sediul in Luminis, Comuna Piatra Soimului, jud. Neamt este proprietarul de drept al website ului www.luminis.ro

Toate informatiile, textele, elementele software si alte elemente similare din www.luminis.ro sunt proprietatea Editurii LUMINIS. Orice preluare a continutului (integrala sau partiala) in alte scopuri decat in interes personal a informatiilor de pe website este sanctionata de legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala.

Informatiile oferite in cadrul prezentului site sunt in limba romana.

Contractul de publicare se incheie in limba romana.

Utilizarea website ului de catre dumneavoastra constituie acceptarea prezentelor conditii si va obliga la respectarea acestora.

In timpul utilizarii website ului si a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, va angajati:

 • sa respectati legile in vigoare si sa nu desfasurati activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun in pericol buna functionare a website ului, a serverului, securitatea informatiilor etc.;
 • sa nu modificati, copiati, distribuiti, transmiteti, afisati, publicati, reproduceti, creati produse derivate sau sa vindeti orice fel de informatii sau servicii obtinute prin intermediul website ului;
 • sa suportati orice costuri aditionale legate de utilizarea website ului - cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice si de servicii Internet

Pentru orice eroare survenita in transmiterea de catre dvs. a datelor necesare prelucrarii cererii de publicare facute, aveti la dispozitie detaliile de contact mentionate in pagina de contact din website.

Ulterior confirmarii de catre autor a cererii de publicare catre LUMINIS, consecintele transmiterii de catre beneficiar a unor eventuale date eronate sunt suportate integral de catre acesta. Cu privire la codurile de conduita relevante, conform art. 8 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, Legea 363/2007 privind combaterea practicior incorecte va rugam sa consultati legislatia specifica afisata pe site-ul ANPC, sectiunea Acte normative.

LUMINIS accepta incheierea contractelor la distanta si se obliga astfel sa repecte legislatia aplicabila incheierii, validitatii si efectelor juridice ale acestor contracte.

DEFINITII SI TERMENI

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

LUMINIS sau Editura - Editura LUMINIS

AUTOR - persoana fizica care detine o lucrare literara proprie, originala si care plaseaza o cerere de publicare in website ul www.luminis.ro acceptand astfel implicit termenii si conditiile prezentului contract la distanta.

PUBLICARE - procedura de publicare a documetelor originale ale autorului, la cererea autorului, in forma stabilita de comun acord cu Editura, urmand pasii stabiliti pentru acest proces de LUMINIS.

UTILIZATOR - persoana fizica/persoana juridica care are sau obtine acces la continutul website ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre LUMINIS (electronic, telefonic etc)

WEBSITE - paginile web apartinand Editurii LUMINIS care se afla la adresa www.luminis.ro, prin intermediul carora autorul/utilizatorul are acces la informatii privind procesul de publicare la LUMINIS. Paginile web includ informatii sub forma de text, imagini, preturi, logo-uri, promotii, oferte etc ce compun website ul www.luminis.ro

CERERE DE PUBLICARE - rezultatul comunicarii virtuale dintre autor si Editura prin intermediul formularelor de contact sau de cerere de publicare din cadrul website ului, prin care autorul isi prezinta intentia de publicare a unui volum la LUMINIS.

CONTRACT DE PUBLICARE - reprezinta contractul la distanta incheiat intre Editura si autor, fara prezenta fizica simultana a Editurii si a autorului, disponibil aici in forma generala.

CONTINUT

 • toate informatiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • continutul oricarui e-mail trimis autorului de catre Editura prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Editurii, autorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informatii legate de bunurile si/sau serviciile si/sau tarifele practicate de catre Editura intr-o anumita perioada;
 • informatii legate de bunurile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care LUMINIS are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
 • date referitoare la Editura, sau alte date privilegiate ale acesteia.

DOCUMENT - prezentele Termene si Conditii.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin inregistrarea unei cereri de publicare sau prin completarea cu date personale a formularului de contact din pagina de contact a website ului, autorul este de acord cu comunicarea telefonica si prin posta electronica la initiativa LUMINIS, la numarul de telefon si la adresa de email furnizate in formularele din website.

Notificarea primita de catre autor, dupa efectuarea cererii de publicare are rol de informare si nu reprezinta acceptarea neconditionata a cererii de publicare de catre Editura. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) in mod automat, imediat dupa receptionarea cererii de catre Editura.

Contractul se considera incheiat intre Editura si autor in momentul primirii de catre Editura de la autor, prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, a contractului de publicare semnat de catre autor.

Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Editura pe site vor sta la baza contractului.

POLITICA DE ACCEPTARE A PUBLICARII

Accesul in vederea efectuarii unei cereri de publicare online ii este permis oricarui utilizator al website ului.

Raspunsul automat furnizat de website la plasarea unei cereri de publicare prin intermediul formularelor corespunzatoare din website nu reprezinta acceptul LUMINIS de publicare la Editura LUMINIS

Din motive justificate LUMINIS isi rezerva dreptul de a respinge cererile de publicare in situatiile in care considera ca textul, subiectul sau categoria textului de publicat ar putea prejudicia in vreun fel Editura sau nu se potrivesc in vreun fel cu normele interne ale acesteia.

Comunicarea cu LUMINIS se poate realiza folosind informatiile de contact mentionate in pagina de contact din website.

Documentele trimise de catre autor Editurii in vederea publicarii, trebuie sa fie documente editabile.

LUMINIS are libertatea de a modifica forma si continutul documentelor primite, daca procedurile interne de publicare o cer, cu conditia informarii autorului asupra sensului si motivelor efectuarii acestor modificari. LUMINIS nu va publica sub numele autorului documentele modificate fara obtinerea prealabila a acceptului bun de tipar

Toate informatiile folosite pentru descrierea bunurilor si/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Editurii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

PUBLICAREA

Autorul poate efectua cereri de publicare pe website, prin completarea cu informatiile personale a formularelor de contact si/sau a formularelor de cerere de publicare, urmand a finaliza cererea efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres.

Prin transmiterea cererii de publicare, autorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de publicare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii cererii.

Prin confirmarea cererii de publicare, autorul consimte ca LUMINIS poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Editura, in orice situatie in care este necesara contactarea autorului.

LUMINIS poate anula publicarea, in urma unei notificari prealabile adresate autorului, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 • neplata sumei pe care LUMINIS a comunicat-o autorului prin contractul de publicare;
 • datele furnizate de catre autor, pe website sunt incomplete si/sau incorecte;
 • In cazul in care un publicarea solicitata de catre autor, nu poate fi efectuata de catre Editura, acesta din urma va informa autorul asupra acestui fapt.
 • Autorul nu poate renunta la produsul comandat conform Art. 10, litera c) din Ordonanta nr. 130 / 31.10.2000 modificata prin O.U.G. 174 / 2008:

  Art. 10. - Consumatorul nu poate denunta unilateral urmatoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor in care partile au convenit altfel: c) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului SAU a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, PRIN NATURA LOR, NU POT FI RETURNATE sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

CONFIDENTIALITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre autor Editurii, vor ramane in proprietatea Editurii un timp limitat si vor fi disponibile pentru terti doar la solicitarea organelor judiciare.

Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de autor cu privire la contract fara consimtamantul prealabil scris al Editurii.

LUMINIS nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Orarul de functionare: Cererile de publicare pot fi plasate online oricand, dar perioada de procesare a acestora se desfasoara zilnic in intervalul 8-17

Cererile de publicare plasate in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

LUMINIS isi asuma acceptarea cererii de publicare din partea autorului in momentul in care exista o confirmare telefonica sau prin e-mail a acesteia. Odata lansata cererea de publicare online, autorul este de acord cu forma de comunicare ulterioara (telefonic sau electronic) precum si cu modul de operare al Editurii.

Orice cerere de publicare confirmata implica LUMINIS si consumatorul persoana fizica intr-un contract la distanta.

Contractul de publicare incheiat intre LUMINIS si un autor, in cadrul prezentului sistem de publicare organizat de catre LUMINIS, va uliliza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, tehnica de comunicatie la distanta cuprinsa in website;

Momentul incheierii contractului la distanta cu persoana fizica, respectiv, al incheierii contractului de publicare il constituie momentul primirii de catre LUMINIS a contractului de publicare semnat de catre autor

DREPTURILE SI OBLIGATIILE EDITURII LUMINIS

LUMINIS pune la dispozitia autorului, in mod gratuit, informatii profesionale cu privire la procedurile si serviciile sale pentru a atinge finalitatea mentionata in cererea de publicare online. Continutul publicat in website ul www.luminis.ro, are caracter orientativ si cuprinde informatii despre procedurile interne ale Editurii cat si alte date considerate de LUMINIS ca fiind de interes pentru autor.

LUMINIS este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra website ului www.luminis.ro, respectiv asupra marcilor, designului, functionalitatilor website ului, imagini si specificatii tehnice.

LUMINIS intreprinde demersuri in mod constant pentru a prezenta informatii cat mai corecte si relevante pentru procesul de publicare.

Costurile de publicare afisate in website sunt cu titlu informativ, calculate pe esantioane reprezentative.

Costurile de publicare sunt cele calculate de catre Editura ulterior receptionarii cererii de publicare, folosind informatiile colectate cu ajutorul formularului de cerere de publicare si transmise autorului online sau telefonic, aprobate de comun acord si ulterior acceptate oficial de catre autor prin contractul de publicare.

LUMINIS isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica orice informatie din magazinul virtual fara a anunta in prealabil utilizatorii website ului.

LUMINIS isi rezerva dreptul de a modifica costurile de publicare daca documentele cu eticheta bun de tipar nu corespund informatiilor initiale continute in cererea de publicare.

Comunicarea cu magazinul virtual se face prin publicarea opiniilor cu privire la serviciile Editurii, prin intermediul formularului de contact disponibil sau cu ajutorul informatiilor de contact furnizate in pagina de contact

LUMINIS isi rezerva dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual pe email sau telefonic daca in urma interactiunii cu website-ul acesta completeaza datele personale si decontact si solicita in mod expres orice tip de informatie disponibila.

LIMITAREA RASPUNDERII

LUMINIS si furnizorii/partenerii sai nu pot fi trasi la raspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizarii website ului si a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilitatii utilizarii acestora.

Desi face toate eforturile in acest sens, Editura nu garanteaza ca functionarea website ului si a serverelor va fi neintrerupta si lipsita de erori, ca utilizarea website lui este lipsita de riscuri (virusi, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune, specifice Internetului si tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securitatii informatiilor).

RISCURI SI RESPONSABILITATI

LUMINIS este responsabil de ambalarea corespunzatoare a bunurilor trimise autorului.

Riscul deteriorarii bunului se transfera la autor in momentul predarii efective a bunului.

LUMINIS isi asuma responsabilitatea livrarii rezultatului cererii de publicare catre autor.

ACCEPTAREA BUNURILOR

Procedura de publicare prevede pasi de interactiune cu autorul in cadrul carora autorului i se cere in mod expres acceptarea de forma si continut a documentelor de publicat. In urma acceptarii de catre autor a interventiei Editurii asupra documentelor, documentele primesc eticheta bun de tipar.

Editura nu isi asuma responsabilitatea erorilor descoperite dupa finalizarea procesului de publicare, daca documentele folosite in procesul de publicare detin eticheta bun de tipar.

La prezentarea de catre firma de curierat a coletului, va rugam sa semnati de primire si sa achitati contravaloarea acestuia. Ulterior, puteti desigila coletul si verifica continutul acestuia..

FORTA MAJORA

Forta majora, (eveniment imprevizibil, incontrolabil si inevitabil ce afecteaza derularea contractului), exonereaza de raspundere partea care o invoca.

LITIGII

Relatiile contractuale dintre parti sunt guvernate de legea romana.

Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi trimis spre solutionare instantelor competente.

MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Editura LUMINIS isi rezerva dreptul de a modifica oricand termenii si conditiile de fata, fara vreo notificare prealabila. Modificarile vor fi afisate pe aceasta pagina si vor avea efect imediat. Utilizarea website ului dupa efectuarea oricaror modificari inseamna acceptarea implicita a acestora de catre dvs.

Director web - Roportal