CONTRACT DE EDITARE

Art. 1. PARTILE:

Editura LUMINIS, inmatriculata la Biblioteca Nationala a Romaniei, Centrul National ISBN sub nr. 1115 la data de 22.09.2010, cu sediul in Luminis, Comuna Piatra Soimului, Neamt, functionand in cadrul Sandovici Valerica-Adrian intreprindere Individuala, reprezentata de lect. dr. Adrian Sandovici pe de o parte, si

posesor a C.I. seria , nr eliberata de Politia , la , domiciliat in , nascut la data de , in calitate de autor, a intervenit urmatorul contract de editare:

Art. 2. Autorul acorda editurii LUMINIS dreptul exclusiv pe o perioada de 12 luni de a reproduce si difuza intr-un tiraj de de exemplare, in format tiparit din lucrarea .

Art. 3. Autorul preda Editurii LUMINIS lucrarea in forma urmatoare: manuscris cules in format electronic, cu diacritice, document editabil.

Art. 4. Dreptul cedat priveste si eventuala reeditare a lucrarii intr-un tiraj al carui numar de exemplare va fi convenit ulterior, care se va tipari la un termen convenit ulterior de la receptionarea primei transe din lucrarea executata.

Art. 5. Toate drepturile asupra acestei publicari sunt rezervate editurii LUMINIS pe perioada contractului.

Art. 6. Autorul declara ca manuscrisul nu lezeaza drepturile de autor ale altor persoane. Autorul declara ca lucrarea reprezinta o contributie literara originala, autorului revenindu-i raspunderea pentru eventualele pretentii ce s-ar putea formula de catre o terta persoana asupra continutului lucrarii, terta persoana fata de care autorul isi asuma raspunderea legala.

Art. 7. Editura LUMINIS se obliga sa editeze lucrarea pana la data de . in cazul in care lucrarea nu a fost tiparita pana la data mentionata de comun acord, se pot stabili noi termene.

Art. 8. Partile contractante stabilesc urmatoarele drepturi materiale: autorul lucrarii , se obiga sa suporte costurile aferente publicarii lucrarii in cuantum de RON.

Art. 9. Autorul se obliga sa nu cedeze altor persoane fizice sau juridice, fara consimtamantul editurii LUMINIS, dreptul de reproducere al lucrarii care face obiectul acestui contract, decat dupa incetarea valabilitatii contractului.

Art. 10. Autorul cedeaza editurii LUMINIS pe o perioada de 2 ani, un drept exclusiv de a negocia si incheia in strainatate, in numele autorului si dupa consultarea lui, contracte de editare pentru prezenta lucrare.

Art. 11. Eventualele litigii se vor solutiona de catre instanta de judecata competenta, partile contractante raspunzand material, civil sau penal pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau pentru eventualele daune produse celeilalte parti.

Art. 12. Din tirajul executat, autorul va primi un numar de de exemplare, 10 exemplare din tirajul prezentului contract fiind transmise de catre Editura la Biblioteca Nationala..

Art. 13. Prezentul contract s-a incheiat astazi, 28-09-2020, in 2 exemplare originale.

EDITOR, AUTOR,
Editura LUMINIS
Semnatura Semnatura
Descarca documentul pentru imprimare
Director web - Roportal